Podujatia OPK a OkO SPZ (Predbežné skúšky farbiarov)

Predbežné skúšky farbiarov ktoré sa uskutoční v Bánovce n. Bebravou dňa 11.11 a 25.11. v Zvolene