Klubové výstavy

Kllub. výstava sever. poľov. plemien, KV, CAC ktorá sa uskutoční dňa 11.11 v Liptovská Teplička