Obmedzenie používania oloveného streliva: Prečo je návrh EK nerealizovateľný

FACE Official dark green 1Európska komisia (EK) publikovala štvrtý návrh nariadenia o rozšírení obmedzenia používania oloveného streliva v mokradiach, o ktorom sa bude rokovať a rozhodovať 3.9.2020.

Návrh EK je vysoko ambiciózny, rozporuplný a diskriminačný. Nerieši hlavné problémy, ktoré boli uvedené v prvom, druhom a treťom návrhu. Je dôležité povedať, že uvedený návrh prinesie mnohé legislatívne problémy, nielen pre európskych poľovníkov, ale aj pre mnohé organizácie.

Radi by sme upresnili niektoré problematické body:

  • Poľovníci podporujú používanie oloveného streliva v mokradiach a vieme si predstaviť aj podporu návrhu EK, ktorá zlepšuje nariadenia a princípy, ktoré sú založené na vymožiteľnosti práva.
  • Už doteraz 23 členských krajín vylúčilo používanie oloveného streliva v mokradiach na základe dohovoru o ochrane africko-euroázijského migračného vtáctva (AEWA). Členské krajiny uviedli do života a aplikovali tak, aby boli praktické a pochopiteľné pre poľovníkov a taktiež štátne autority
  • Nepodporujeme súčasný návrh EK, pretože zavádza neprimerané reštrikcie zavedením stálych ochranných zón v okolí mokradí (takýto návrh by nebol navrhovaný ani zo strany odbornej organizácie, ktorá návrh pripravovala), zavádza krátke prechodné obdobie (kratšie ako navrhovala odborná organizácia), zavádza vágny zákaz, ktorý automaticky kriminalizuje poľovníkov s veľmi nejasnou definíciou, kde sa nachádza oblasť zákazu ako pre poľovníkov, tak aj pre štátne autority.

 

Slovenská poľovnícka komora spolu so svojimi partnermi a signatármi Spoločného vyhlásenia a výzvy podniká všetky kroky proti obmedzeniam požívania olova. Slovensko zastupuje v týchto záležitostiach Ministerstvo hospodárstva SR. Po osobnom stretnutí ministra Richarda Sulíka s prezidentom SPK Tiborom Lebockým nás ústne a následne aj písomne ubezpečil, že zástupca SR vo výbore REACH hlasoval v písomnom hlasovaní PROTI uvedenému návrhu (písomné bolo nakoniec zrušené a presunuté na už vyššie uvedený dátum 3.9.2020). Veríme, že rovnako to bude aj v riadnom hlasovaní.

list MHSR SPK 20 olovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2059-obmedzenie-pouzivania-oloveneho-streliva-preco-je-navrh-ek-nerealizovatelny.html