ECHA zverejnila návrh úplného zákazu olova v strelive

Európska chemická agentúra (ECHA) 4. februára zverejnila návrh ďalších obmedzení týkajúcich sa použitia olova v strelivo pre lov, športovú streľbu vonku a rybolov. V jej správe a prílohe sa dospelo k záveru, že obmedzenia by boli oprávnené na základe rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie. Európska komisia (ES) žiadala agentúru ECHA pripraviť tieto návrhy už v júli 2019.

Olovo predávané a používané pre loveckú, športové a inú vonkajšie streľbu:

  • zákaz predaja a používania olovených brokov
    - s 5-ročným prechodným obdobím

Keďže súčasné olympijské pravidlá pre určité disciplíny predpisujú olovené broky, ECHA tiež zvažuje možnú výnimku pre používanie olovených brokov pri športovej streľbe pri dodržaní prísnych podmienok. t. j. ak je únik olova do životného prostredia minimalizovaný,

  • zákaz používania olova v jednotných strelách a iných projektiloch:
    - s 5-ročnou prechodnou dobou u malokalibroviek,
    - 18-mesačná u kalibrou od 5,6mm.

Výnimky môžu byť udelené pre používanie, ak bude zabezpečený minimalizovaný únik do životného prostredia minimalizovaný, tj. Na športových strelniciach vybavených lapačmi striel.

Návrhy prichádzajú iba týždeň po zverejnení hlavnej námietky nad obmedzením mokradí podľa nariadenia REACH, ktoré získalo podporu iba od 52% poslancov Európskeho parlamentu, s určitou opozíciou na úrovni Rady.

Európska federácia pre poľovníctvo a ochranu (FACE) tieto nové návrhy starostlivo posudzuje a bude aktívne sledovať proces rozhodovania.

Aj preto Vás prosíme opäť o vyplnenie dotazníka k návrhu úplného zákazu olova v strelive: https://bit.ly/dotaznik_FACE

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/strelectvo/strelecky-poriadok-spk-2/2227-echa-zverejnila-navrh-uplneho-zakazu-olova-v-strelive.html