Dôležité upozornenie pre držiteľov zbrojných preukazov

V populárnom poľovníckom časopise sa objavil článok, ktorý v rozpore s platnou legislatívou vytvára dojem, že je možné používať na lov v noci, zameriavače na princípe nočného videnia a termovízie.

Poľovnícka verejnosť je aj vďaka podobným článkom zmätená a dovolíme si poznamenať, aj zavádzaná. Faktom však je, že v rámci boja proti africkému moru ošípaných a na základe udelenej výnimky hlavným veterinárnym lekárom, je možné loviť aj v noci, a to nie len 3 dni pred a 3 dni po splne mesiaca. Táto výnimka však nie je uplatniteľná na zakázané doplnky zbrane vyplývajúce z § 4 ods. 4 zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V praxi to teda znamená, že je možné loviť v noci, ale len s použitím umelého osvetlenia, zbytkového svetla, počas snehovej pokrývky. V súčasnosti nie je možné použiť zakázaný doplnok zbrane. Tzv. predsádky alebo zásadky bez zameriavacieho bodu resp. osnovy samy o sebe nie sú zakázané. Prirodzene nie je zakázaný ani samotný puškohľad. Ak však fyzicky spojíme puškohľad so zásadkou alebo predsádkou (je jedno či zásadkou resp. predsádkou s osnovou alebo bez), takto funkčný komplet je následne sám o sebe už zakázaným doplnkom zbrane.

 

Na Slovensku máme niekoľko prípadov, kedy Polícia Slovenskej republiky zakročila, a aj následne odňala zbrojné preukazy za použitie zakázaného doplnku zbrane. Takéto zakázané doplnky zbrane podľa momentálne platnej legislatívy je zakázané nielen používať, ale aj propagovať a predávať. Podľa zásady, kde niet žalobcu, nie je ani sudca, sa takéto porušenie zákona môže zaobísť bez následkov. Akonáhle niekto podá podnet na orgány činné v trestnom konaní, poľovník môže prísť o spôsobilosť na držbu a vlastnenie zbrane a streliva.

Pri dnešnej plytkej odbornej úrovni a etiky niektorých médií sme si dovolili upozorniť na tento fakt, aby pri serióznej snahe boja proti AMO, nezostali sklamaní a zavedení mnohí naši členovia.

Slovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov iniciuje zmenu zákona o strelných zbraniach a strelive v časti zakázaných doplnkov zbrane tak, aby bolo možné udeliť ich výnimku na použitie v odôvodnených prípadoch. Avšak dlho pripravovaná novela menovaného zákona, na ktorej participovala aj SPK, nebola prijatá. Momentálne sa nachádza v Národnej Rade Slovenskej republiky a prešla prvým čítaním. Do jej prijatia odporúčame každému držiteľovi poľovného lístka a zbrojného preukazu, aby sa predtým, ako sa rozhodne loviť v noci, uistil o všetkých zákonných podmienkach použitia doplnkov a pomôcok.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2454-dolezite-upozornenie-pre-drzitelov-zbrojnych-preukazov.html