Poľovník nie je pytliak!

Dátum zverejnenia: So, 06/16/2018 - 01:41

V poslednej dobe sa v spoločnosti čoraz viac stretávame s názormi ľudí, ktorí tvrdia, že poľovníci  sú tí, ktorí idú proti prírode, zabíjajú zver pre vlastný úžitok, ubližujú nevinným zvieratám, že sú to pytliaci, či dokonca ľudia s nízkym intelektom.
Títo nadšenci a „ochranári prírody“ sa často vyjadrujú a presadzujú svoje názory z anonymných účtov na sociálnych sieťach.

Samozrejme, nemôžeme to tvrdiť za všetkých. Určite sa aj medzi poľovníkmi na Slovensku nájdu výnimky, bez svedomia a charakteru bažiaci len po obohatení, zisku, trofeji, či chvíľkovom zážitku.

Dovolíme si tvrdiť, že veľkej väčšine poľovníkom, ktorí podporujú ochranu zveri, krajiny, celkové zveľaďovanie populácie a genofondu naozaj záleží na pozitívnom obraze slovenského poľovníctva. Súvisí s tým množstvo aktivít, odriekanie si iných osobných záujmov, často aj času s rodinou na úkor brigád a podporných činností na niekedy dokonca aj dennej báze.

Poľovníci spolupracujú a pozitívne vplývajú na niekoľko oblastí:
- selektívny odstrel zveri, ktorí je potrebný k reguláciu počtu, či zveľaďovaniu genofondu zveri
- záchrana pôvodných druhov zveri
- ochrana poľnohospodárskych plodín a polí
- sčítavanie normovaných kmeňových stavov zveri
- prikrmovanie zveri v čase núdze
- poľovná stráž – ochrana lesa, populácie a krajiny


- zisťovanie zdravotného stavu zveri a zabraňovanie šíreniu chorôb
- zveľaďovanie nášho kultúrneho dedičstva
- umelecká tvorba s poľovníckym motívom

 

Na záver je vhodné napísať, že ak každý poľovník bude pristupovať k svojmu poslaniu tak, ako má, nebude na nich verejnosť pozerať ako na pytliakov.  

1173
13199