MsO SRZ Rimavská Sobota

IČO: 
31941419
Mesto: 
Rimavská Sobota
Kraj: 
BANSKO BYSTRICKÝ
Adresa: 
Jesenského 5
PSČ: 
979 01

Slovenský rybársky zväz mestská organizácia

IČO:

31941419

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz mestská organizácia

Dátum vzniku:

22.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jesenského 5, Rimavská Sobota, 97901

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514462 - Rimavská Sobota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
3-3590-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie