Rybníky Kokava

Číslo revíru: 
3-3590-1-2
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Poltár
Organizácia: 
MO SRZ Rimavská Sobota
Popis revíru: 

Vodná plocha dvoch rybníkov v obci Kokava nad Rimavicou.