MO SRZ Kúty

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Kúty
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Za zbrojnicou 1642/2
PSČ: 
908 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-1340-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-3200-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3560-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4100-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie