Morava č.6

Číslo revíru: 
2-1340-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Kúty
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.