MO SRZ Kolárovo 

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Kolárovo
Kraj: 
NITRIANSKY
Adresa: 
Mostová 4
PSČ: 
946 03

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0300-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1190-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1690-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3090-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4360-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno