Váh č.1

Číslo revíru: 
2-4360-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Kolárovo
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča - Kolárovo po rkm 35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.