MO SRZ Dunajská Lužná

IČO: 
31773346
Mesto: 
Dunajská Lužná
Kraj: 
BRATISLAVSKÝ
Adresa: 
Školská 251
PSČ: 
900 42

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia

IČO:

31874193

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia

Dátum vzniku:

25.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Školská 251, Dunajská Lužná, 90042

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108545333 - Dunajská Lužná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
1-0900-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
1-0950-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1020-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1040-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
1-1050-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie