VN Zbojné

Číslo revíru: 
4-4020-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Medzilaborce
Organizácia: 
MsO SRZ Humenné
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (4 ha) pri obci Zbojné.