Topľa č. 3

Číslo revíru: 
4-2830-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Vranov nad Topľou
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.