Sopotnica (KE)

Číslo revíru: 
4-2410-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Potok Sopotnica od ústia po pramene. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.