Pieskovňa – Plavecký Štvrtok

Číslo revíru: 
1-0470-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha pieskoviska pri obci Plavecký Štvrtok.