Morava č.8

Číslo revíru: 
2-1360-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Skalica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Skalica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.