MO SRZ Skalica

IČO: 
36093599
Mesto: 
Skalica
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Rybníky 2230
PSČ: 
909 01

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Skalica

IČO:

36093599

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Skalica

Dátum vzniku:

01.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rybníky 2230, Skalica, 90901

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504815 - Skalica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-1360-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1720-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2010-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-5040-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie