Ida č. 1

Číslo revíru: 
4-0750-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Moldava nad Bodvou
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.