Hornád č. 2

Číslo revíru: 
4-0640-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Hornád od mostu pre peších nad obcou Sokoľ „Sokoľskou lávkou po cestný most v obci Veľká Lodina.Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.