Chorvátsky kanál

Číslo revíru: 
1-0020-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 5
Popis revíru: 

Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! V časti chorvátskeho kanála na východ od premostenia Dolnozemskej cesty po premostenie pred prečerpávacou stanicou zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.! V ostatných častiach rybárskeho revíru je lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.