Vyvieranica

Číslo revíru: 
3-6100-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MO SRZ Podbrezová
Popis revíru: 

Potok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku.