Šľahorov potok

Číslo revíru: 
3-3960-4-2
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
chovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Šľahorov potok od ústia do rieky Čierňanka v obci Svrčinovec po štátnu hranicu s ČR.