Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia

IČO:

00418803

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mikszátha 43, Rimavská Sobota, 97901

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514462 - Rimavská Sobota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov