Slovenský poľovnícky zväz PZ Žitavce

Slovenský poľovnícky zväz PZ Žitavce

IČO:

31193706

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz PZ Žitavce

Dátum vzniku:

12.03.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Družstevná 193, Žitavce, 95201

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233501018 - Žitavce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený