Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veža

IČO:

36156655

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Veža

Dátum vzniku:

20.11.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Uličské Krivé, Uličské Krivé, 06767

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520942 - Uličské Krivé

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený