Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Pohronská brána so sídlom v Starom Tekove

IČO:

37859404

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Pohronská brána so sídlom v Starom Tekove

Dátum vzniku:

06.10.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mládežnícka 11, Starý Tekov, 93526

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502766 - Starý Tekov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený