Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lehota

IČO:

42359406

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Lehota

Dátum vzniku:

18.01.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lehota 2, Lehota, 95136

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500453 - Lehota

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený