Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Klokočina Nitra

IČO:

35593482

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Klokočina Nitra

Dátum vzniku:

19.01.1963

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Piaristická 1, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený