Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Dunaj - Glóbus Dunajský Klátov

IČO:

36082783

Obchodné meno:

Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Dunaj - Glóbus Dunajský Klátov

Dátum vzniku:

12.03.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dunajský Klátov 121, Dunajský Klátov, 93021

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555541 - Dunajský Klátov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený