Poľovnícky spolok Gbelce

Poľovnícky spolok Gbelce

IČO:

42336741

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Gbelce

Dátum vzniku:

02.10.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Búčska cesta 665, Gbelce, 94342

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503185 - Gbelce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený