Poľovnícky spolok - DOLINA Zbrojníky

Poľovnícky spolok - DOLINA Zbrojníky

IČO:

42334489

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok - DOLINA Zbrojníky

Dátum vzniku:

24.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zbrojníky, Zbrojníky, 93555

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502979 - Zbrojníky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený