Poľovnícky spolok Čergov

Poľovnícky spolok Čergov

IČO:

31793428

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Čergov

Dátum vzniku:

25.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Saratovská 7, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84102

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený