Poľovnícky spolok BUČINA

Poľovnícky spolok BUČINA

IČO:

31950248

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok BUČINA

Dátum vzniku:

22.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mošurov, Mošurov, 08267

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524905 - Mošurov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený