Poľovnícky spolok AGRO-EKO-LESY

Poľovnícky spolok AGRO-EKO-LESY

IČO:

45026475

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok AGRO-EKO-LESY

Dátum vzniku:

16.02.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kynceľová 43, Kynceľová, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321557277 - Kynceľová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený