Poľovnícky ochranný spolok D E B E R Č A

Poľovnícky ochranný spolok D E B E R Č A

IČO:

34000364

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok D E B E R Č A

Dátum vzniku:

28.07.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čajkov, Čajkov, 93524

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502111 - Čajkov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený