Poľovnícko - ochranársky spolok VLK

Poľovnícko - ochranársky spolok VLK

IČO:

37945157

Obchodné meno:

Poľovnícko - ochranársky spolok VLK

Dátum vzniku:

10.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jilemnického 4, Prešov, 08001

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený