Poľovnícke združenie ZLATÝ POTOK

IČO:

35662808

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZLATÝ POTOK

Dátum vzniku:

31.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 3/1, Žiar nad Hronom, 96501

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516589 - Žiar nad Hronom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený