Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove

IČO:

35510137

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove

Dátum vzniku:

04.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrbov, Vrbov, 05972

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413524077 - Vrbov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený