Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov

IČO:

37781685

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov

Dátum vzniku:

19.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Staničná 1323, Vranov nad Topľou, 09301

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544051 - Vranov nad Topľou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený