Poľovnícke združenie vlastníkov a užívateľov pôdy Martovce

IČO:

42418771

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov a užívateľov pôdy Martovce

Dátum vzniku:

30.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Martovce 241, Martovce, 94701

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501247 - Martovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený