Poľovnícke združenie TURŇA Michalková - Podzámčok

IČO:

31921116

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TURŇA Michalková - Podzámčok

Dátum vzniku:

10.03.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podzámčok, 96261

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518697 - Podzámčok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený