Poľovnícke združenie Trebostovo

IČO:

37977946

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Trebostovo

Dátum vzniku:

10.05.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trebostovo 150, Trebostovo, 03841

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512664 - Trebostovo

Právna forma:

751 - Záujmové združenie právnických osôb

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený