Poľovnícke združenie Sv.Juraja

IČO:

35593563

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Sv.Juraja

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jelenecká 147, Nitrianske Hrnčiarovce, 95101

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233556696 - Nitrianske Hrnčiarovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený