Poľovnícke združenie SNP Dvorec

IČO:

35603950

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie SNP Dvorec

Dátum vzniku:

08.02.1981

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Chlievany, 95655

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505692 - Veľké Chlievany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený