Poľovnícke združenie Skorušina

IČO:

31937811

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Skorušina

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liesek 245, Liesek, 02712

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509795 - Liesek

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený