Poľovnícke združenie Šimonovce

IČO:

35667273

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Šimonovce

Dátum vzniku:

15.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šimonovce, 98003

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515621 - Šimonovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený