Poľovnícke združenie Podunajské Biskupice

IČO:

31802346

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podunajské Biskupice

Dátum vzniku:

10.02.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pšeničná 9, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529311 - Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený