Poľovnícke združenie Pod Ihlou

IČO:

42340951

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pod Ihlou

Dátum vzniku:

14.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ihľany č. 211, Ihľany, 05994

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523534 - Ihľany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený